SZTAFETA ZDROWIA

W dniach 15 – 19 kwietnia br. w Szczecinku odbędzie się „Sztafeta Zdrowia”, działanie promujące zdrowy styl życia i aktywność fizyczną oraz propagujące ofertę zdrowotną i opiekuńczą podmiotów działających na terenie Powiatu Szczecineckiego.
W realizację tego nowatorskiego przedsięwzięcia włączył się także nasz DPS, który dnia 17 kwietnia br. w salach Kina „Wolność” w Szczecinku prezentować będzie wykłady dot. żywienia osób starszych, gimnastyki geriatrycznej oraz organizowania seniorom czasu wolnego. Także 17 kwietnia 2013r w naszym Domu odbędzie się „Dzień Otwarty DPS”, podczas którego uczestnicy spotkania zapoznają się z ofertą DPS, wysłuchają wykładu pracownika Banku Zachodniego WBK w Szczecinku pn. „ABC BANKOWOŚCI SENIORA” oraz uczestniczyć będą w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Na każdego uczestnika spotkania czekają upominki – niespodzianki.

Więcej na: http://iszczecinek.pl/artykuly/aktualnosci/szczegolowy-plan-sztafety-zdrowia