Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE
DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
z dnia 12 września 2022r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530 z późn. zm.) Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie – Kierownik Segmentu.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy kandydata