Ogólnopolska Konferencja Naukowa

W dniach 20-21 maj 2017 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „TERAPEUTYCZNY I PEDAGOGICZNY POTENCJAŁ ODDZIAŁYWANIA POLISENSORYCZNEGO. WOKÓŁ TEORII I PRAKTYKI SNOEZELEN (SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA)”, której organizatorem był Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Terapii Sensoria z Wrocławia. Zaś Patronatem naukowym Katedra Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Polskie Towarzystwo Snoezelen – sala Doświadczania Świata.

Temat Konferencji dotyczył metody Snoezelen, która polega na niedyrektywnym bodźcowaniu polisensorycznym, w odpowiednio zorganizowanej przestrzeni i według wyznaczonych reguł.

Konferencja miała na celu stworzenie teoretyczno-praktycznej wymiany wyników badań oraz doświadczeń związanych z wykorzystywaniem terapii polisensorycznej. Było to dwudniowe spotkanie naukowców i praktyków.

W pierwszym dniu odbyły się wykłady specjalistów z zakresu Snoezelen m.in. dr Agnieszki Smrokowskiej-Reichmann, pionierki i prekursorki metody Snoezelen w Polsce. W drugim dniu Konferencji odbyły się prezentacje i dyskusje na temat wykorzystania metody Snoezelen w odniesieniu do różnych odbiorców.

Organizatorzy naukowego spotkania zaprosili nasz Dom do aktywnego uczestnictwa w niniejszej Konferencji, gdyż Sala Doświadczania Świata, jak i inne działania terapeutyczne godne są promowania i zaprezentowania szerszemu środowisku zajmującemu się niniejszą tematyką.

Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie reprezentowany był przez Panią Dyrektor Krystynę Berdyńską oraz Terapeutę Sali Doświadczania Świata Panią Ilonę Michałowską-Olechnowicz. Pani Dyrektor zaprezentowała prelekcję i film pt.: „Ogródki terapeutyczne dla seniorów” , zaś Pani Ilona zaprezentowała film o zajęciach terapeutycznych metodą Snoezelen oraz prezentację pt.: „Sala Doświadczania Świata w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Prezentacja zastosowania metody Snoezelen dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych.”.

Z całą pewnością niniejsza Konferencja przyczyniła się do popularyzacji i profesjonalizacji metody Snoezelen oraz podniesienia jakości tej koncepcji w Polsce.

Sporządził:
Ilona Michałowska-Olechnowicz