OGRÓDKI MUZYCZNE

Piękna majowa pogoda zachęca do spotkań towarzyskich na świeżym powietrzu. W naszym Domu spotkaniom tym towarzyszy muzyka z „zaczarowanego akordeonu” Pana Mirka.
Ogródki muzyczne są kolejną ofertą DPS w zakresie organizacji Mieszkańcom czasu wolnego i przy sprzyjającej aurze będą „grały’ do września br.