„PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO”

piosenka_sniatowoDnia 03.08.2012r grupa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z Bornego Sulinowa z dyrektorem DPS – Panią Berdyńską Krystyną na czele i pracownikiem socjalnym – Panem Mirosławem Czaplą uczestniczyła w spotkaniu integracyjnym w Śniatowie pn. ,,Piosenka jest dobra na wszystko”. Jak zwykle na tego typu imprezach była dobra zabawa, smaczne posiłki i miła atmosfera. Nasi mieszkańcy wystąpili na scenie przy akompaniamencie muzyki granej na żywo, za występ otrzymali gromkie brawa, nie zabrakło bisów. W drodze powrotnej zwiedziliśmy Katedrę św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim oraz posłuchaliśmy brzmienia zabytkowych barkowych organów.

Tekst: Mirosław Czapla
Zdjęcie: DPS Śniatowo