WSPÓLNE TEMATY

„Wspólne tematy” pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego w numerze nr 6/2012 prezentuje nasz Dom, dobre praktyki w opiece długoterminowej oraz najciekawsze tematy poruszone na zorganizowanej przez nasz DPS w dniach 14-15czerwca 2012r Konferencji pn. „Zobaczyć Niewidoczne”.