POCZĄTEK WSPÓŁPRACY Z HOLENDERSKĄ FUNDACJĄ TANTE – LOUISE VIVENSIS ORAZ JUMELAGE

SONY DSC13 października 2011r w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie odbyło się kolejne  spotkanie studyjne dyrekcji DPS z przedstawicielami fundacji Tante-Louise Vivensis i fundacji Jumelage z holenderskiego Bergen op Zoom.

Dyrektor DPS – Pani Krystyna Berdyńska odpowiedziała na liczne pytania zaproszonych gości, przedstawiła sposób działania Domu, jego strukturę organizacyjną oraz podejmowane działania na rzecz wszechstronnego rozwoju i usprawniania mieszkańców Domu.

Na szczególne uznaniem Holendrów, co mocno zaakcentował Jef Pelgrims prezes fundacji Tante-Louise Vivensis, zasługuje współpraca Domu Pomocy Społecznej z Centrum Rehabilitacji SM – dzięki czemu mieszkańcy DPS – chorzy na stwardnienie rozsiane, mają zapewnioną profesjonalną rehabilitację.

Z kolei Cees Stevens, przedstawiciel fundacji Jumelage komplementował współpracę Domu i Stowarzyszenia „Wyprzedzić czas” w zakresie podejmowanych inicjatyw na rzecz integracji środowiska seniorów przy współudziale wolontariuszy i młodzieży.

W opinii zaproszonych gości działalność Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w pełni odpowiada europejskim standardom opieki nad osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi. A niektóre rozwiązania organizacyjne i doświadczenia w obszarze rehabilitacji (zwłaszcza Centrum SM) i terapii zajęciowej (DPS) Holendrzy są gotowi przenieść na własny grunt.

Dlatego bardzo możliwe jest rozwinięcie jeszcze w tym roku współpracy między naszym Domem i holenderskimi fundacjami Tante-Louise Vivensis oraz Jumelage
m.in. poprzez praktyczną wymianę doświadczeń, w formie wyjazdów studyjnych pracowników.