POŻAR I EWAKUACJA DPS – SPOKOJNIE, TO TYLKO ĆWICZENIA

W dniu 27 października 2017 r. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przeprowadził ćwiczenia praktyczne ewakuacji na wypadek pożaru lub innych zdarzeń kryzysowych.

W ćwiczeniach wzięli udział mieszkańcy i pracownicy Domu oraz jednostki straży pożarnej: OSP Borne Sulinowo, OSP Łubowo oraz Powiatowej Straży Pożarnej w Szczecinku. Ponadto do udziału w ćwiczeniach została zaproszona Policja, Straż Miejska z Bornego Sulinowa, specjaliści odpowiedzialni za zarządzanie kryzysowe na terenie Powiatu Szczecineckiego oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego – klasa strażacka z Zespołu Szkół nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku, którzy poza obserwacją ćwiczeń, pełnili rolę pozorantów: osób leżących i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Scenariusz zakładał wybuch pożaru w pomieszczeniu magazynu pościeli na pierwszym piętrze głównego budynku. Zgodnie z założeniem ok. godz. 10.00, po ogłoszeniu alarmu budynek opuścili pracownicy administracji i obsługi oraz z pomocą personelu opiekuńczego wszyscy sprawni mieszkańcy przebywający w budynku. Pierwsza jednostka straży – OSP Borne Sulinowo – przybyła już po 7 minutach! Teren akcji został przekazany dowódcy jednostki a strażacy rozpoczęli profesjonalną akcje ratunkową. W pierwszej kolejności zostały ewakuowane osoby z zagrożonego miejsca tj. pozoracji, którzy udawali mieszkańców leżących lub poruszających się na wózkach inwalidzkich. W kolejnych minutach dotarła jednostka OSP Łubowo oraz jednostki PSP w Szczecinku. Cała akcja trwała ok. 40 minut i zakończyła się powodzeniem.

Po przeprowadzonych ćwiczeniach zostało zorganizowane spotkanie, w którym wzięli udział strażacy, personel DPS oraz uczniowie. Podczas spotkania omówiono przebieg ćwiczeń, wskazano mocne strony oraz błędy popełnione podczas ewakuacji.

W zgodnej opinii mieszkańców i pracowników Domu ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, co w znacznej mierze jest zasługą świetnego wyszkolenia strażaków i ich profesjonalnego działania.