Projekt Borneńskiej Akademii Seniora „BAS” na XIII Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej w Toruniu