REALIZACJA SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie m.in. poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, gdyż mają świadomość, że tylko nowoczesna, profesjonalna i doświadczona kadra gwarantuje świadczenie usług na najwyższym poziomie.

W roku 2014 pracownicy naszego Domu odbędą szkolenia wewnętrzne dotyczące w szczególności:

  • realizacji Indywidualnych Planów Wsparcia,
  • procesu adaptacji mieszkańca w dps,
  • towarzyszenia mieszkańcom w chorobie i śmierci,
  • profilaktyki, zapobiegania i leczenia odleżyn w warunkach domowych,
  • procedur postępowania z depozytami mieszkańców,
  • praw i obowiązków mieszkańców,
  • racjonalnego odżywiania osób starszych i niepełnosprawnych,
  • procedur i zabezpieczenia ochrony przeciwpożarowej w dps,
  • BHP w miejscu pracy,

Zamieszczone poniżej zdjęcia pochodzą ze styczniowego szkolenia pn. „Realizacja Indywidualnych Planów Wsparcia mieszkańców DPS z wykorzystaniem modułu IPW programu DOM”