STOWARZYSZENIE POZYSKAŁO ŚRODKI NA „SOSNOWE UROCZYSKO”

Fundusze PO RYBY pomogą zrewitalizować teren rekreacyjny w Bornem Sulinowie, położony w pobliżu ośrodków użyteczności publicznej. Umowę o dofinansowaniu podpisano dziś (24 lutego 2014 r.) w Szczecinie.

Umowę na realizację zadania pod nazwą „Sosnowe uroczysko” podpisali członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa oraz Dorota Załoga-Martysz prezes Zarządu Stowarzyszenia „Wyprzedzić czas”, beneficjenta dofinansowania w wysokości 124.037,05 zł.

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja terenu rekreacyjnego położonego w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, Centrum Rehabilitacji Dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Niepublicznego Przedszkola, poprzez jego zagospodarowanie oraz wyposażenie w elementy drobnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. Głównym elementem wyposażenia będzie wiata rekreacyjna pełniąca także funkcję sceny muzycznej. Zakupiony zostanie także namiot rekreacyjny, ławki, huśtawki, urządzenia fitness.

Źródło: http://www.wzp.pl/umwzp/biuro_prasowe/p-r-m-a-21961/aktualnosci.htm