REWITALIZACJA TARASU WIDOKOWO – REKREACYJNEGO

Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” opublikowało listę rankingową operacji wybranych do dofinansowania złożonych w ramach VI-go naboru WoD dla działania  „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – SEKTOR PUBLICZNY.

Z wielką przyjemnością informujemy, że wniosek naszego DPS pn. ”Rewitalizacja tarasu widokowo – rekreacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie” uzyskał akceptację komitetu LGR. Operacja będzie polegała na remoncie uszkodzonego tarasu w celu przywrócenia jego walorów użytkowych.

Na realizację zadania Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie otrzyma dotację w wysokości 121.415,34zł.

loga-20131007