SOSNOWE UROCZYSKO

Z wielką przyjemnością informujemy, że wniosek Stowarzyszenia “Wyprzedzić czas” w Bornem Sulinowie pn. “SOSNOWE UROCZYSKO” decyzją Komitetu LGR „Partnerstwo Drawy” znalazł się na liście operacji wybranych do dofinansowania w ramach VI-go naboru WoD dla działania  „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – SEKTOR GOSPODARCZY I SPOŁECZNY.

Zadanie zrealizowane zostanie na terenie Domu Pomocy społecznej w Bornem Sulinowie
i obejmować będzie następujące działania:

  • Budowę wiaty rekreacyjnej, która będzie mogła pełnić także funkcję sceny dla małego amfiteatru (m.in. podczas organizowanych ogródków muzycznych, letnich koncertów oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Żołnierskiej),
  • Przygotowanie placu do aktywnego wypoczynku z elementami małej infrastruktury turystycznej (m.in. urządzenia do ćwiczeń na powietrzu tzw. fitness outdoor, ławeczki, stylowe huśtawki oraz namioty ogrodowe),

Na realizację operacji Stowarzyszenie otrzyma dotację w wysokości 124.037,05zł

loga-20131007