Sala doświadczania świata i wózek mobilny

„Jest takie miejsce, w którym człowiek przenosi się w inny świat – pokój, którego granic nie stanowią ściany a ludzka wyobraźnia. To świat pełen obrazów, zapachów i dźwięków, w którym niczego nie trzeba, za to wszystko można. Tym miejsce jest sala doświadczania świata (SDŚ) – Snoezelen”.

Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, jako jen z nielicznych w woj. zachodniopomorskim i jako jedyny w powiecie szczecineckim posiada w pełni profesjonalną, salę Snoezelen, która umożliwia bezpieczne oraz efektywne prowadzenie terapii polisensorycznej. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę terapeutyczną.

Uzupełnieniem terapii w SDŚ, jest mobilny wózek Snoezelen, który wykorzystywany jest do pracy z osobami zależnymi, z zespołami otępiennymi oraz z osobami unieruchomionymi w łóżku.