Spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci z Przedszkola „Jedyneczka”

W dniu 03 listopada gościliśmy rodziców i Dyrekcję dzieci uczęszczających na zajęcia w Sali Doświadczania Świata.
Podczas zebrania, rodzicom została przedstawiona metoda terapeutyczna Snoezelen (geneza i historia Snoezelen, zasady postępowania, objaśnienie sformułowania stymulacji polisensorycznej) oraz zaprezentowana Sala wraz z demonstracją elementów wyposażenia. Przedstawiono również propozycję pracy z dziećmi- kierunek działań terapeutycznych.
Opiekunowie dzieci wykazali zainteresowanie spotkaniem i przekazanymi informacjami, a także wyrazili zadowolenie z dodatkowej oferty zajęć dla swoich pociech.
Dzieci z Przedszkola Jedyneczka mają możliwość korzystania z zajęć w Sali Doświadczania Świata w ramach projektu edukacyjnego pn. „Sala Doświadczania Świata” realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Ilona Michałowska- Olechnowicz