Sprawozdanie z realizacji projektu pn. Borneńska Akademia Seniora ?BAS?

Stowarzyszenie ?Wyprzedzić czas?  w okresie od 15.05.2009r do 31.12.2009r., realizowało projekt pod nazwą Borneńska Akademia Seniora ?BAS?,  dofinansowany z Programu Obywatelskiego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009r. Całkowity koszt zadania wyniósł 43.572,48 zł, z tego 38.912,11 zł z otrzymanej dotacji. Borneńska Akademia Seniora adresowana była do osób starszych powyżej 60 roku życia, z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo. Realizacja zadania pozwoliła na aktywizację ludzi starszych w środowisku lokalnym, integrację młodzieży z seniorami, rozwój idei wolontariatu, budzenie świadomości znaczenia ruchu w utrzymaniu sprawności psychofizycznej (kursy nordic walking, wizyty na basenie). Zorganizowaliśmy szereg imprez integracyjnych – V Festiwal Piosenki Żołnierskiej Seniorów, wykłady z zakresu medycyny, Jasełka,  wyjazdy do kina i Muzeum Regionalnego w Szczecinku. Dzięki realizacji tego projektu udało się stworzyć w Domu Pomocy Społecznej miejsce, które zaczyna być postrzegane jako miejsce regularnych spotkań seniorów nie tylko mieszkających, w tej placówce, ale również seniorów z miasta i gminy.