STOPNIOWE LUZOWANIE OBOSTRZEŃ W DPS

Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku oraz zgody Starosty Szczecineckiego na stopniowe luzowanie obostrzeń w DPS, począwszy od dnia 01 lipca 2020 r. możliwe będzie m.in. odwiedzanie mieszkańców.

Odwiedziny mieszkańców mogą odbywać się od poniedziałku do soboty w godz. 9.00 – 14.00 w pokoju gościnnym (nr 31 zlokalizowanym na segm. E) lub na terenie rekreacyjnym DPS. W pokoju gościnnym oprócz mieszkańca mogą przebywać maksymalnie 2 osoby. Maksymalny czas trwania spotkania w pokoju gościnnym nie powinien trwać dłużej niż 1 godzinę.

Osoba chcąca odwiedzić mieszkańca z powodów organizacyjnych zobowiązana jest zgłosić ten fakt telefonicznie pracownikowi segmentu, na którym przebywa mieszkaniec min. 2 godzinny przed planowanym przyjazdem.

Każda osoba wchodząca na teren DPS zobowiązana są do zachowania reżimu sanitarnego (szczególnie do noszenia maseczek ochronnych, zdezynfekowania dłoni oraz do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m).

Osoba odwiedzająca mieszkańca zobowiązana jest zgłosić się do portierni DPS w celu zmierzenia temperatury ciała, podania danych do rejestru odwiedzających oraz wypełnienia formularza oświadczenia związanego z zabezpieczeniem placówki przed wystąpieniem koronawirusa.

Warunkiem koniecznym do wejścia na teren DPS dla osób, które przyjechały z zagranicy jest przedłożenie w portierni DPS aktualnego wyniku badania z wynikiem negatywnym na obecność koronawirusa (badanie nie może być wykonane wcześniej niż 5 dni przez planowaną wizytą
w DPS).

Osoby, które: mają objawy chorobowe, miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub będącą w kwarantannie, które nie podadzą informacji do ankiety, nie wyrażą zgody na wypełnienie ankiety, znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą miały możliwości odwiedzin mieszkańca.