Szkolenia, szkolenia, szkolenia

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w miarę możliwości  regularnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, gdyż są przekonani o tym, że tylko nowoczesna, profesjonalna i doświadczona kadra gwarantuje świadczenie usług na najwyższym poziomie.

W bieżącym tygodniu pracownicy borneńskiego DPS uczestniczyli w cyklu szkoleń rozwijających ich kompetencje zawodowe:

  • wtorek 30 listopada br. – 16 pracowników jednostki ukończyło szkolenie  „Wypalenie zawodowe – czym jest i kto jest nim zagrożony” – organizator Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie,
  • środa 01 grudnia – 10 pracowników uczestniczyło w szkoleniu pn. „Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z mieszkańcem DPS” organizowana przez Fundację TZMO – Razem Zmieniamy Świat”,
  • czwartek 02 grudnia – 9 pracowników Domu ukończyło szkolenie pn. „Użytkowanie
    i obsługa dźwigu osobowego elektrycznego z napędem ciernym 1600kg” zorganizowane przez Service Tech Mirosław Wojda,
  • piątek 03 grudnia – 21 pracowników uczestniczyło w konferencji pn. „Człowiek w centrum zainteresowania, czyli bliskość w opiece nad niesamodzielnym chorym” zorganizowanej przez Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio.