Nowa Rada Mieszkańców 2021-2023

W dniu 1 grudnia w Domu Pomocy Społeczne w Bornem Sulinowie odbyło się uroczyste spotkanie nowej i starej Rady Mieszkańców. Dyrekcja Domu przy miłym poczęstunku podziękowała za dwa lata współpracy dotychczas urzędującej Rady oraz pogratulowała nowo wybranym reprezentantom segmentów.

Na pierwszym posiedzeniu Rada spośród siebie wyłoniła przewodniczącego oraz zastępcę.
W wyniku głosowania przewodniczącym Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie na lata 2021/2023 została Pani Anna Wojciechowska, natomiast zastępcą przewodniczącego Pani Jadwiga Marin.

Nowej Radzie życzymy dwóch lat owocnej pracy na rzecz wszystkich mieszkańców Domu.

Tekst: Ilona Michałowska – Olechnowicz