SZKOLENIA WEWNĘTRZNE W ROKU 2019

Nowoczesna, profesjonalna i doświadczona kadra gwarantuje świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Plan szkoleń wewnętrznych Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie na rok 2019 zawiera kluczowe i uniwersalne zarazem zagadnienia tematyczne, których realizacja jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Podkreślić należy fakt, że podczas realizacji szkoleń wykorzystany zostanie potencjał intelektualny i doświadczenie zawodowe specjalistów zatrudnionych w DPS, którzy wcielą się w rolę prelegentów prowadzących poszczególne szkolenia.

W roku bieżącym pracownicy naszego Domu odbędą szkolenia wewnętrzne w zakresie:

  • Realizacji Indywidualnych Planów Wsparcia mieszkańców dps z wykorzystaniem modułu IPW programu DOM (wykład-dyskusja-warsztaty),
  • Procedury postępowania z depozytami mieszkańców dps oraz zasad otrzymywania zwrotu za nieobecność mieszkańca w dps,
  • Procedury postępowania z brudną bielizną, bielizną pościelową, odzieżą w jednostce,
  • Roli Zespołów Terapeutyczno – Opiekuńczych,
  • Funkcji pracownika pierwszego kontaktu,
  • Szkolenia z zakresu przestrzegania Instrukcji PPOŻ. obowiązującej w jednostce (szkolenie połączone zostanie z praktycznymi ćwiczeniami z ewakuacji),
  • Praktycznych aspektów bezpieczeństwa dystrybucji posiłków na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
  • Praw mieszkańców DPS w zderzeniu ze skutecznością oddziaływań terapeutycznych (m.in. kierunki prowadzonej terapii oraz metody pracy z mieszkańcami)

Zamieszczone poniżej zdjęcia pochodzą ze styczniowego szkolenia wewnętrznego pn. „Realizacja Indywidualnych Planów Wsparcia mieszkańców dps”.