ZEBRANIE OGÓLNE MIESZKAŃCÓW

W piątek 25 stycznia br. dyrektor DPS – Pani Krystyna Berdyńska zaprosiła mieszkańców na zebranie ogólne, podczas którego przedstawiła sprawy bieżące, realizowane przedsięwzięcia, planowane inwestycje, plan imprez kulturalno – rekreacyjno – oświatowych na rok 2019.

W dalszej części spotkania Pani dyrektor omówiła zasady współpracy ze Stowarzyszeniem „Wyprzedzić czas”, które przygotowuje projekty integracyjno – edukacyjne na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych z naszego Domu oraz przypomniała mieszkańcom, że w każdą pierwszą środę miesiąca wraz z zastępcą dyrektora oraz pracownikiem socjalnym spotyka się z przedstawicielami Rady Mieszkańców DPS, którzy przedstawiają ważne sprawy bieżące na poszczególnych segmentach i propozycje ich rozwiązań.