Szkolenie

Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
zaprasza pedagogów, psychologów , terapeutów, opiekunów
do udziału w szkoleniu prowadzonym przez
dr Agnieszkę Smrokowską-Reichmann

Zagadnienia przedstawiane na szkoleniu:

 1. Metoda Snoezelen (Sala Doświadczania Świata)i jej uniwersalność
 2. Ukryta przemoc wobec mieszkańców i podopiecznych domów pomocy społecznej i innych jednostek pomocy społecznej
 3. Zaburzenia psychiczne u seniorów z choroba Alzheimera-rozumieć i właściwie reagować
 4. Walidacja gerontologiczna jako metoda komunikacji z seniorami demencyjnymi
 5. Rewolucja w rozumieniu demencji-koncepcja Person Centered Care Toma Kitwooda
 6. Możliwości aktywizacji seniorów z demencją
 7. Zjawisko wypalenia zawodowego i zespół stresu opiekuna-istota i profilaktyka

Termin szkolenia:

 • rozpoczęcie szkolenia 15.09.2016r. (czwartek) godz. 10.00
 • zakończenie szkolenia 16.09.2016 r. (piątek) godz. 15.00

Miejsce szkolenia: Dom Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 5 78-449 Borne Sulinowo.

Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i noclegiem 220,00 zł brutto.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 31.08.2016r. na adres: sds@dpsborne.eu

Liczba miejsc ograniczona!

Kontakt: Ilona Michałowska-Olechnowicz, tel.: (94)37 338 80 wew. 118

Unikalne cechy i korzyści płynące ze szkolenia:

 • Aktywne metody prowadzenia szkolenia, profesjonalne materiały.
 • Wymiana doświadczeń, dobre praktyki
 • Zwiedzanie Sali Doświadczania Świata w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Sylwetka prelegenta.
Dr Agnieszka Smrokowska- Reichmann:

 • Jest adiunktem w Katedrze Terapii Zajęciowej AWF w Krakowie, gdzie między innym wykłada przedmiot Snoezelen na studiach licencjackich i magisterskich.
 • Uzyskała copyright, a następnie dokonała przekładu podstawowego dzieła dotyczącego terapii Snoezelen, autorstwa Jana Hulsegge i Ada Verheula. Praca została wydana w języku polskim w 1993 roku pod tytułem „Snoezelen, nieco inny świat”.
 • Jest współtwórczynią polskiej nazwy terapii: Sala Doświadczania Świata.
 • Zdobyła doświadczenie praktyczne przy urządzaniu pierwszych w Polsce Sal Doświadczania Świata.
 • Jest autorką i współautorką serii artykułów dotyczących terapii Snoezelen ukazujących się na łamach specjalistycznego miesięcznika „tematy – pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu opiekuńczego” ISSN 1233-7447 ( do 1998 roku ), a od 1999 roku: „wspólne tematy- pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego” ISSN 1506-3690, oraz kwartalnika „na temat- zeszyty dla profesjonalnie pomagających” ISSN 1507-2746.
 • Jest redaktorem naczelnym i wydawcą obydwu wymienionych specjalistycznych periodyków.
 • Jest pomysłodawcą i redaktorem „Klubu Użytkowników Sali Doświadczania Świata” na łamach miesięcznika w latach 1995-1997.
 • Jest autorką i redaktorem serii opracowań rozwijających i uzupełniających koncepcję terapii Snoezelen, na przykład: szerokie zaprezentowanie metody stymulacji podstawowej wg prof. Andreasa Fröhlicha.
 • Wkład dr Agnieszki Smrokowskiej-Reichmann w adaptację metody Snoezelen na rodzimym gruncie został ujęty w monograficznym opracowaniu dr Aleksandry Zawiślak pt. „Snoezelen (Sala Doświadczania Świata). Geneza i rozwój”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009 (zob. np. strony: 11, 12, 33, 64, 66).
 • Dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann na I. Forum Terapeutów „terapia w Sali Doświadczania Świata- teoria i praktyka” (Wrocław 31.01.2013) wygłosiła półtoragodzinny wykład Terapia Snoezelen- powstanie, istota, rozwój oraz prowadziła dwugodzinne warsztaty.
 • Na zlecenie Fundacji Rosa z Wrocławia jako wyłączna autorka napisała pierwszą w Polsce specjalistyczną monografię dotyczącą teorii i praktyki terapii Snoezelen pod tytułem Snoezelen -Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty, wydaną w 2013 roku.

ZAPROSZENIE + ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE