URZĄD MIEJSKI DOFINANSUJE ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” w Bornem Sulinowie zrealizuje projekt pn. „Borneńska Strefa Aktywnego Seniora”, który współfinansowany zostanie ze środków Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie w ramach otwartego konkursu ofert. Całkowita wartość projektu wynosi 5.660,00 zł, kwota dofinansowania zadania to 2.500,00 zł.

Projekt adresowany jest do osób w wieku emerytalnym (10 osób) oraz wolontariuszy – młodzieży (10 osób). Strefa jest innowacyjną hybrydą edukacyjno – rekreacyjną, łączącą funkcję Klubu Seniora oraz Centrum Młodego Wolontariusza.
W ramach projektu zrealizowane zostaną dwa tematyczne moduły zajęć integracyjnych dla młodych i seniorów:

  1. Szkoła Nordic Walking – zajęcia rekreacyjno – sportowe z udziałem rehabilitanta dla 20 uczestników (10 seniorów + 10 młodych wolontariuszy, które odbywać się będę 1 raz w miesiącu maju, czerwcu, sierpniu i wrześniu 2015r. Dodatkowo zorganizowana zostanie także siódma edycja plenerowej imprezy integracyjnej pn. „Senior Maraton Nordic Walking”, w której uczestniczyć dodatkowo będą osoby w wieku emerytalnym z Klubu Aktywnego Seniora AS, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Darskowie (powiat drawski), osoby niepełnosprawne – uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie oraz wolontariusze – łącznie 50 osób,
  2. „Międzypokoleniowe impresje” – zajęcia integracyjne dla 20 uczestników (10 seniorów + 10 młodych wolontariuszy z Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie): zajęcia odbywać się będą regularnie od maja do października 2015r (min. dwa razy w miesiącu). Zgodnie z założeniami powstanie 10 par (senior + wolontariusz), których zadaniem będzie założenie na terenie udostępnionym przez partnera projektu (DPS w Bornem Sulinowie) 10 ogródków, z malwami i słonecznikami. Działanie zakończą dwudniowe warsztaty malarskie.

Podsumowaniem projektu będzie wystawa obrazów wykonanych podczas pleneru malarskiego.

logo-dps logo-borne logo-wyprzedzicczas