Wyniki oceny formalnej FIO 2015

logo-wyprzedzicczas logo-fio logo-dps

Departament Pożytku Publicznego zakończył ocenę formalną ofert złożonych w konkursie FIO 2015 -Priorytet 2,3,4.

Wśród ofert, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej jest projekt Stowarzyszenia „Wyprzedzić czas” przygotowany w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, złożony w priorytecie 2 konkursu – aktywne społeczeństwo, kierunek działania 5 – wspieranie aktywnych form integracji społecznej.

W przypadku pozytywnej decyzji Departamentu Pożytku Publicznego przyznającej dla Stowarzyszenia dofinansowanie na realizację oferty – w ramach działania realizowane będą atrakcyjne zajęcia tematyczne dla młodych i seniorów wpływające na poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej, poprzez zwiększanie kompetencji w zakresie funkcjonowania poznawczego, posługiwania się nowoczesnymi technologiami, aktywnego wypoczynku, rozwoju zainteresowań i pasji, dostępu do kultury i sztuki oraz edukację młodzieży – wolontariuszy, poprzez aktywny udział następujących działaniach:

  1. „Aktywny umysł – zdrowsze ciało” – zajęcia aktywizujące i wspomagające pamięć seniorów;
  2. „Ciekawy wolontariat” – zajęcia integracyjne wewnątrz – i międzypokoleniowe,
  3. „Filmowy Klub Seniora” – zajęcia filmowe nawiązujące do idei DKF,
  4. „Ogródki muzyczne” – cztery koncerty muzyczne,
  5. „Ogólnopolski Festiwal Piosenki Żołnierskiej” – festiwal piosenki dla seniorów i osób niepełnosprawnych,
  6. „Borneńskie impresje” – warsztaty malarskie,
  7. „PIK – Punkt Indywidualnych Konsultacji” – psycholog/socjoterapeuta będzie pomagał seniorom przełamywać stereotypy w myśleniu o sobie oraz odnajdywać najwłaściwszy dla danej osoby obszar rozwoju (dostępność zajęć: dwa razy w miesiącu)