W zielonym miasteczku – integracja i edukacja

Dom Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas”  z wielką przyjemnością informują, że projekt pn. „W ZIELONYM MIASTECZKU – INTEGRACJA I EDUKACJA” został zakwalifikowany do otrzymania mikrodotacji w wys. 5.000,00zł w ramach naboru I na rok 2022 „Programu Społecznik na lata 2022 – 2024”.

W ramach projektu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie zrealizowane zostaną wydarzenia edukacyjne i sportowe o charakterze integracyjnym, m.in.

  1. Klub nauki języka polskiego (zajęcia dedykowane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Bornego Sulinowa),
  2. Warsztaty ekologiczne (zajęcia umożliwiające podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu),
  3. Warsztaty kulinarne (uczestnicy: Polacy i Ukraińcy podczas „podróży kulinarnej” będą poznawać, przygotowywać i degustować specjały kuchni polskiej i ukraińskiej),
  4. MINI LIGA Gry w bingo
  5. MINI LIGA Gry w bule,

Tomasz Kapuściński
Koordynator projektu

Program Społecznik 2022-2024