WAKACYJNY TURNIEJ STRZELANIA Z WIATRÓWKI

W poniedziałek 31 lipca 2017r Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” zorganizowało dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, członków Klubu Aktywnego Seniora „AS” oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie WAKACYJNY TURNIEJ STRZELANIA Z WIATRÓWKI [1]

Uczestnicy spotkania (80 osób) spędzali czas na rozmowach towarzyskich, degustowaniu potraw z grilla, kibicowaniu uczestnikom konkursu oraz strzelaniu do tarczy.

Zgodnie z regulaminem konkursu każdy zawodnik oddawał pięć strzałów do tarczy a najlepsze trzy wyniki były sumowane.

Po bardzo emocjonującej rozgrywce wyłonieni zostali laureaci: III miejsce z wynikiem 27 punktów zajął Pan Piotr Ziółkowski reprezentujący ŚDS, drugie miejsce przypadło mieszkańcowi naszego DPS Panu Danielowi Stypułkowskiemu, który ustrzelał 29 punktów, okazały puchar powędrował w ręce Pana Henryka Sinuchin (Klub „AS”), który uzyskał maksymalną liczbę 30 punktów.

[1] Zadania pn. „Mistrzowie Dobrego Odpoczynku” współfinansowane zostało ze środków Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2017.