WNIOSEK DO PO FIO NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2011

W styczniu 2011r Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w roku 2011.Dnia 15 lutego 2011r Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” tak jak w latach poprzednich złożyło wniosek o przyznanie dotacji – tym razem na realizację zadania pod nazwą: „Klub Seniora Europejczyka”. Zadanie w przypadku uzyskania dofinansowania będzie kolejną ofertą Stowarzyszenia skierowaną do osób starszych. Klub będzie realizowany w ramach Borneńskiej Akademii Seniora „BAS”, która funkcjonuje od roku 2009 i ma charakter Uniwersytetu III Wieku. Podstawę działalności Klubu Seniora Europejczyka stanowić będą zajęcia edukacyjne dla seniorów, w szczególności:
– propagujące zdrowy styl życia,
– promujące kulturę i sztukę Europy,
– promujące integrację międzypokoleniową,
– pogłębiające integrację środowiskową, pokoleniową,
Klub Seniora Europejczyka jako projekt edukacyjny, zakłada rozwój osobisty osób starszych oraz edukację obywatelską seniorów i młodzieży.

Tekst: Tomasz Kapuściński