WNIOSKI DO POWIATU O PRZYZNANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA ORAZ KULTURY

W styczniu 2011r Zarząd Powiatu Szczecineckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011r. Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” w dniu 16 lutego 2011r. złożyło dwie oferty na zadania:1. z zakresu promocji i ochrony zdrowia – pod nazwą: „II SENIOR – MARATON NORDIC WALKING”,
2. z zakresu kultury – pod nazwą: „CHABRY Z POLIGONU – VII FESTIWAL PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ SENIORÓW”.
Celem tych projektów jest m.in. integracja międzypokoleniowa, wzmacnianie pozycji osób starszych w środowisku lokalnym, promocja aktywności i zdrowego stylu życia, zachęcenie osób starszych do aktywnego uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz promocja kulturalna regionu.

Tekst: Tomasz Kapuściński