Wybór przedstawicieli segmentów

W dniu 29 listopada w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie na segmentach mieszkalnych odbyły się wybory do nowej Rady Mieszkańców. Domownicy każdego z segmentów mieli możliwość wyboru swojego przedstawiciela.

Spotkania Rady Mieszkańców DPS odbywają się zwyczajowo jeden raz w miesiącu, częściej w miarę potrzeby. Radni zgłaszają propozycje m.in. w zakresie usprawnienia organizacji świadczonych przez Dom usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, reprezentują DPS na zewnątrz.

Przedstawicielami poszczególnych segmentów w kadencji 2021 – 2023 zostali:

  • Segment A : Pani Anna Wojciechowska
  • Segment A2: Pan Marek Kleszcz
  • Segment B: Pani Alina Hejna
  • Segment E1: Pan Władysław Sokolik
  • Segment E2: Pani Jadwiga Marin.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy !!!!