WYKŁAD – BORNEŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

W dniu dzisiejszym (28 maja) w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie prof. dr hab. Jerzy Cyberski z Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie w ramach Borneńskiego Uniwersytety Trzeciego Wieku wygłosił bardzo ciekawą prelekcję pn. „Pogoda a zdrowie”.

Na spotkaniu Pan profesor dużo uwagi poświęcił zagadnieniom związanym z różnymi zjawiskami pogodowymi mającymi miejsce m. in. w naszej strefie klimatycznej. Mieszkańcy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali tematyki związanej z wpływem warunków atmosferycznych na zdrowie człowieka. Ze zdziwieniem przyjęli informację, że niezależnie od niesprzyjających warunków atmosferycznych (deszcz, wiatr) należy korzystać z ruchu na świeżym powietrzu. Uzasadnił ten fakt tym, że człowiek jest stworzony do życia w ruchu i przebywania w środowisku otwartej przestrzeni. Pozwala to człowiekowi na dotlenienie organizmu, korzystania z naturalnej witaminy d, mającej ogromne znaczenie w odbudowie naszego układu kostnego i pracy jelit. Następnie objaśnił zjawisko tzw. dziury ozonowej, która została spowodowana przez nadmierne zużycie freonu przez człowieka. Ten stan zakłócił przestrzeń atmosferyczną, co stało się powodem przegrzania przez promienie słoneczne niektórych rejonów kuli ziemskiej. Zjawisko to bardzo negatywnie odbiło się na klimacie a w efekcie na zdrowiu każdego z nas. Na szczęście od wielu lat prowadzi się badania w celu eliminowania negatywnych zjawisk zagrażających Ziemi. Mieszkańców naszego Domu ucieszył fakt, że Pan profesor Cyberski podkreślił wyjątkowość środowiska Bornego Sulinowa i okolic, która polega na szczególnym przepływie frontów atmosferycznych a także urozmaiconej florze i faunie oraz pięknie jeziora Pile.

Mieszkańcy i personel Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie serdecznie dziękują Panu profesorowi za bardzo przystępny i zrozumiały wykład, który dał nam możliwość innego spojrzenia na różne warunki pogodowe, zachęcając do systematycznego ruchu na świeżym powietrzu.

Ewelina Krzysztofiak-Janusz
Dorota Kuźma