X LAT WTZ „PROMYK” W CZARNEM

Dnia 4 września 2014r grupa mieszkańców naszego Domu wraz z zastępcą detektora Panem Tomaszem Kapuścińskim oraz pracownikiem socjalnym Panem Mirosławem Czaplą wyjechali do Czarnego (woj. pomorskie) na obchody 10-lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk” połączone z X Przeglądem Twórczości Integracyjnej.