Zajęcia relaksacyjne dla mieszkańców z zespołami otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zespół otępienny to: „zespół objawów wywołany chorobą mózgu, zwykle przewlekłą lub o postępującym przebiegu, charakteryzujący się klinicznie licznymi zaburzeniami wyższych funkcji korowych, takich jak pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność do uczenia się, język i ocena. Ponadto zaburzeniom funkcji poznawczych często towarzyszą, lub nawet je poprzedzają zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania i motywacji. Takiemu obrazowi mogą nie towarzyszyć zaburzenia świadomości.” [1]

Zajęciami w Sali Doświadczania Świata objęte są osoby z zaawansowaną demencją,  w tym z chorobą Alzheimera. Bodźce, które wykorzystuje się podczas terapii, dobierane są bardzo starannie pod każdego odbiorcę.

Muzyka, oświetlenie, zapach, elementy wyposażenia w istotny sposób wpływają na samopoczucie, czy wręcz funkcjonowanie psychofizyczne danej osoby.

Podczas wybranych spotkań dodatkowo wykorzystywane są pledy do stymulacji dotykowej. Niniejszy pled kładziony jest na kolana mieszkańca, bądź przykrywa się nim osobę leżącą. Pledy mają głównie za zadanie pobudzić aktywność umysłową i fizyczną danego uczestnika oraz dobodźcować zakończenia nerwowe w palcach dłoni. Podopieczni mogą je głaskać, ciągać za pompony, guziki, otwierać i zamykać zamki, badać fakturę materiałów, poczuć różnicę wypełnień (wkład miękki bądź twardy), usłyszeć szelesty itp. Dzięki ciepłemu i wesołemu charakterowi pledów, podopieczni podczas kontaktu z nimi wykazują zadowolenie i zainteresowanie. Poniżej przestawiamy kilka ujęć fotograficznych z zajęć w SDŚ.

Ilona Michałowska-Olechnowicz

[1] Otępienie. Wikipedia. [dostęp 5 luty 2015]. Dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Otępienie