KAWIARENKI

SONY DSC18 sierpnia 2011r. wybraliśmy się spacerkiem do kawiarni „Cafe Mija”. Było to spotkanie integracyjne z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane, zorganizowane przez  socjoterapeutę p. E. Kwiecińską wraz z terapeutami zajęciowymi: E. Krzysztofiak- Janusz oraz Ilonę Michałowską – Olechnowicz.
Spotkanie miało na celu naukę akceptacji i rozwoju siebie, poprawę komunikacji interpersonalnej oraz ponowne odnalezienie się w codziennym życiu.
Uczestnicy spotkania miło spędzili czas przy kawie i ciastkach konwersując o zdrowym stylu życia.

Nadzieja

Patrzę przed siebie na moje życie
Które wywróciło mi cały świat
Którego nie poskłada nikt,
Prócz nadziei która jest
To ona we mnie tkwi
I nie opuści mnie

Tyle bym dał
Aby powrócić na ten szlak
Który przede mną był
Kochać i kochanym być
i nadzieją żyć.
Bo ona pozostała mi

Wojciech Wałdoch