ZACZAROWANE SPOTKANIE

SONY DSCIluzja jest to dziedzina ludzkiej działalności artystycznej wyróżniana ze względu na związane z nią wartości estetyczne. Punktem kulminacyjnym owych czynności jest efekt sugerujący zaistnienie zjawiska daleko odbiegającego od naszych wyobrażeń – wywoływane przez przedstawicieli tej sztuki – polegają najczęściej na wywołaniu efektu pojawienia się, zniknięcia, przeobrażenia się, przeniknięcia, lewitowania rzeczy lub osób.

Efekty te są doznawane przez widzów za pośrednictwem wszystkich zmysłów, najczęściej jednak za pośrednictwem wzroku. Te szczególne efekty w sztuce iluzji wywołujemy trikami (sztuczkami) czyli specjalnymi chwytami lub sekretnymi metodami. Takich właśnie sekretów sztuki iluzji Mieszkańcy Naszego Domu mogli doświadczyć dnia 05.07.2011r. kiedy odwiedził nasz Dom Pan Iluzjonista, który pokazał bardzo dużo swoich wspaniałych sztuczek i umilił Mieszkańcom ich czas.

Tekst: Magdalena Ganobis