NOWA RADA WYBRANA

SONY DSCNiezmiernie ważnym obowiązkiem każdego domu pomocy społecznej jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju samorządności mieszkańców. W naszym Domu działa Rada Mieszkańców, której kadencja właśnie się skończyła.


Dlatego w miesiącu czerwcu br. w demokratycznych wyborach – wybrana została nowa Rada Mieszkańców w składzie:
Jadwiga Witkowska – Przewodnicząca Rady Mieszkańców
Łucja Baraniecka – Zastępca Przewodniczącej Rady
Eugenia Warszalewska – Ossowicka
Zdzisław Polakowski
Tomasz Nowak

W tajnym głosowaniu przedstawicieli mieszkańców segm. mieszkalnych, po dwa głosy otrzymały Panie Jadwiga Witkowska i Łucja Baraniecka, jeden głos natomiast Pani Eugenia Warszalewska – Ossowicka. Mieszkanki z największą liczbą głosów zgodnie ustaliły podział obowiązków w Radzie oraz sposób reprezentowania wszystkich mieszkańców naszego DPS.
Nowej Radzie Mieszkańców gratulujemy a ustępującej serdecznie dziękujemy!