TEATR TAŃCA

SONY DSCW dniach 24.06 – 04.07.11r w ramach warsztatów tanecznych i teatralnych przebywała w naszym Domu 47-osobowa grupa dzieci i młodzieży wraz instruktorami z zespołów Marzenie II, Marzenie III i Teatru Studio 2009 skupionych przy Centrum Kultury w Knurowie. Podsumowaniem warsztatów był koncert, którego uczestnikami byli mieszkańcy i pracownicy naszego Domu Pomocy Społecznej, uczestnicy Klubu Aktywnego Seniora „AS” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie. Ostatnim elementem tego wyjątkowego spotkania był grill integracyjny.

Dyrekcja, pracownicy oraz mieszkańcy DPS składają serdeczne podziękowanie za pomoc w przygotowaniu imprezy kierownikowi Sztukaterii Pani Joannie Kusy oraz opiekunom młodzieży – Annie Maksym, Romie Słaboń i Katarzynie Sygut.