VII GRZYBORANIE

3 października 2015 r. w Bornem Sulinowie odbyła się VII edycja Grzybobrania. Celem akcji była przede wszystkim popularyzacja idei ochrony przyrody i środowiska w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, integracja wielopokoleniowa uczestników poprzez zabawę, edukację i wymianę doświadczeń oraz promowanie wiedzy w zakresie zbioru płodów runa leśnego, umiejętności poruszania się po terenach leśnych oraz zasad zachowania się w lesie.

Więcej na: http://szczecin.rdos.gov.pl/vii-edycja-grzybobrania