MAGICZNA MOC DOTYKU

MAGICZNA MOC DOTYKU

Dotyk jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka, oznacza bliski kontakt ze wszystkim, zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa, niesie uspokojenie, odnawia siły witalne. Dotyk jest najbardziej naturalną formą wyrażania uczuć, bez niego nie sposób prawdziwie komunikować się ze światem i żyć w pełni.

WIZUALIZACJA SŁOŃCA

WIZUALIZACJA SŁOŃCA

Wizualizacja jest to świadome kierowanie umysłu ku pewnym wyobrażeniom. Umiejętność wizualizacji, czyli tworzenia obrazów w głowie, to umiejętność istotna dla każdego, kto chce pogłębić swój rozwój osobisty.

MOJA WYSPA SZCZĘŚCIA

MOJA WYSPA SZCZĘŚCIA

W miesiącu lutym odbywały się różnorodne spotkania skierowane dla przedszkolaków. Jednym z nich były zajęcia scenariuszowe pn. „Moja wyspa szczęścia”.

Zajęcia rozpoczynały się od wizualizacji wyspy będącej na środku oceanu. Następnie maluchy miały za zadanie wspólnie zaprojektować i namalować „wyspę szczęścia”. Wyspę, na której czuli by się dobrze i bezpiecznie, na której było by wszystko to o czym marzą i czego pragną.

Zajęcia relaksacyjne dla mieszkańców z zespołami otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera.

Zajęcia relaksacyjne dla mieszkańców z zespołami otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zespół otępienny to: „zespół objawów wywołany chorobą mózgu, zwykle przewlekłą lub o postępującym przebiegu, charakteryzujący się klinicznie licznymi zaburzeniami wyższych funkcji korowych, takich jak pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność do uczenia się, język i ocena. Ponadto zaburzeniom funkcji poznawczych często towarzyszą, lub nawet je poprzedzają zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania i motywacji. Takiemu obrazowi mogą nie towarzyszyć zaburzenia świadomości.” [1]