Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” działając w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w okresie od kwietnia do listopada 2018 r. realizować będzie nowatorski projekt pn. Akademia Mocnego Przekazu”, który współfinansowany został ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2018.

W piątkowy poranek 25 maja 2018r Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” zorganizowało w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie turniej gry w bule pn. „WIOSENNY BORNEŃSKI BULODROM”. Turniej zrealizowany został w ramach projektu pn. „SIEDMIOBÓJ INTEGRACYJNY”[1] współfinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2018.

W dniu 25 maja 2018 r Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” zorganizowało w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie spotkanie integracyjne pn. „PLENEROWY KONCERT AKORDEONOWY”. Koncert zrealizowany został w ramach projektu pn. „AKADEMIA MOCNEGO PRZEKAZU”[1] współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2018.

W środę 24 listopada 2017 r. Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” zorganizowało w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie kolejną imprezę sportowo – integracyjną pn. „ANDRZEJKOWY TURNIEJ KARCIANO – SZACHOWO – WARCABOWY”, będącą podsumowaniem projektu pn. „Mistrzowie Dobrego Odpoczynku”.